Storlien Information
www.StorlienTuristbyra.se
Till Startsidan
Start
Vandra i fjällen
Vandring
Eventföretag
Event-
företag
Bada i Storvallen - Storlien
Bad
Fiska i storlienfjällen
Fiske
Butiker
Butiker
Bensin
Bensin
Minilivs
Information
INFO
Stuguthyrning
Stugor
Hotellboende
Hotell
Bo på vandrarhem
Hostel
Kafé & lättare servering
Kafé
Restauranger
Äta ute

Skidor

On-line
kamera

Blomsterstigen - och doktor Ernst Westerlund, läkare i Enköping 1867 - 1924 och sommarläkare i Storlien. Storliens första "turistläkare".

Efter det att järnvägen till Storlien invigts 1882 hade doktor Ernst Westerlund sin sommarpraktik här. Han insåg tidigt Storliens lämplighet som luftkurort. Patienter strömmade till från hela Sverige - men även från Norge, Finland och många andra länder - för att bli behandlade av "mirakeldoktorn".
Från 1888 vistades "luftgästerna" under sommarmånaderna på familjen Selanders nybyggda hotell.
Doktorn - och alla blommorna - kom i juli.

Kurortshotellet låg på platån NO om järnvägsstationen - där Fjäll-lyorna nu står. Det byggdes ut vartefter under de 30 år som doktor Westerlund verkade i Storlien. Det hette bl.a. Norska Hotellet, Nya Hotellet, Storliens Sanatorium, Storliens Pensionat, Storliens Fjällgård (ej att förväxla med Storvallens Fjällgård) och från 1905 Högfjällspensionatet.

Doktor Westerlunds behandlingsmetod var att frigöra patienternas egen läkekraft och förmå dem att överta ansvaret för sitt tillfrisknande. Han ordinerade "regimer" - regelbundna livsmönster - ofta med sträng diet, praktiskt arbete och vila. Det viktigaste var dock att "ta motion"!
Man visste att det var en kraftig stimulans för kropp och själ att vistas och vandra på hög höjd. Gärna just högre än 600 m.ö.h.

Doktorn införde systemet med bänkar att vila på. Många bänkar skänktes av nöjda patienter och fick namn. Ingenjör Danielsson från Östersund ledde arbetet med att stenlägga stigen som går runt Vargklyftan och vidare.
Man fick ordination att gå till en viss bänk - allt efter ork. Antingen gick man mot "Toppen", där Vindarnas Tempel nu finns eller längs "Blomsterstigen". Doktorn kunde sitta på sin lite undanskymda bänk och se om patienterna följde hans anvisningar - vilka ofta var mycket originella!

På doktorns ordination skulle man så småningom bära upp en sten och lägga den på det ställe som vi idag kallar Ernstkumlet.
Gör gärna likadant och ha en bra tur!


Besök gärna Westerlundsällskapets webbplats www.westerlundsallskapet.se
Besök gärna Blomsterstigens vänners webbplats www.blomsterstigen.com

Kartan bredvid kan hämtas som PDF om du klickar på bilden. Den finns även att få på SP Livs & Bensin där du även kan köpa fiskekort, kartor, få vandringstips, hyra lägenhet eller hotellrum samt boka bord på någon av Storliens restauranger. Annonsspalt
Boken Fjällblommor