Storlien Information
www.StorlienTuristbyra.se
Till Startsidan
Start
Vandra i fjällen
Vandring
Eventföretag
Event-
företag
Bada i Storvallen - Storlien
Bad
Fiska i storlienfjällen
Fiske
Butiker
Butiker
Bensin
Bensin
Minilivs
Information
INFO
Stuguthyrning
Stugor
Hotellboende
Hotell
Bo på vandrarhem
Hostel
Kafé & lättare servering
Kafé
Restauranger
Äta ute

Skidor

On-line
kamera

TÄNNFORSEN
 
Tännforsen är ett av Sveriges största vattenfall med en total fallhöjd på 38 meter och en lodrät fallhöjd på 32 meter. Med bredden på ca: 60 meter ger detta en lodrät fallyta på 1920 m² och detta är den största i Sverige.
Den mängd vatten som passerar fallet varierar stort mellan årstiderna. Ett normalår har vattenflödet sin topp under maj-juni då 400 m³ vatten forsar fram över fallet per sekund. Minsta vattenflödet är mellan december och februari då Tännforsen istället täcks av en vacker isskrud. Högsta mängd vatten som uppmätts under 1900-talet är 740 m³/sekund under vårfloden 1995.
Även om dessa siffror är imponerande överträffar det inte det faktum att Tännforsen är en mycket vacker och mäktig upplevelse.

Tännforsområdets ovanliga natur beror i huvudsak på den höga och jämna luftfuktigheten forsen ger. Det gör att man hittar sällsynta växt- och djurarter här. Bland de viktigaste grupperna är mossor och lavar, men även en grupp kortvingar finns här. Organismer vars närmaste släktingar normalt finns i trakter med jämn temperatur såsom oceaniska områden och i tropikerna finns här också.

För att kunna ta sig till fallet på ett smidigt sätt har Tännforsens turiststation rustat upp de stigar som tidigare användes, vilket innebär att det nu är breda, fina leder som nu tar er fram genom skogen till forsen.

Sommaren är en vacker tid att besöka Tännforsen! Att se vattenmängderna forsa utför ett så stort vattenfall är en riktig upplevelse.
Tännforsens vattenföring på vintern är alltså inte speciellt stor men forsens skönhet byter skepnad! När vattnet fryser till vackra isformationer och bildar grottor i fallet så tänds belysningen så att fallet lyses upp, och det är en upplevelse utöver det vanliga!


Tännforsen som turistattraktion
Ur geologisk synpunkt går Tännforsens historia flera hundra miljoner år tillbaka i tiden, men som turistattraktion har den inte funnits riktigt lika länge. Det första genombrottet kom med öppnandet av den upprustade Mellanriksvägen över Skalstugan år 1835. Kung Karl XIV Johan var då själv på plats. På den tiden åkte folket båt över Tännsjön, där fallet börjar, till den norra sidan av Tännforsen. Det var dock mest överklassen som kunde göra dessa turer. Få andra hade tillräckligt med tid och pengar att resa bara för nöjes skull.
1906 kom den stora förändringen för Tännforsen. Då anlade Svenska Turistföreningen inte bara Tännforsens turiststation, utan även en bekväm körväg till denna plats. Eftersom turiststationen byggdes på södra sidan av fallet blev detta den vy som besökarna i framtiden skulle få över Tännforsen. Kostnaden för hela turiststationen var 3520 kronor, och vägen gick på 6639 kronor och 97 öre att bygga. Nu kunde ett besök från Duved och tillbaka göras på tre timmar jämfört med de tidigare fem. Till att börja med var det fortfarande de välbärgade som tog sig till Tännforsens turiststation, men det dröjde inte särskilt länge innan vanligt folk också började komma hit. Tännforsen ökade snabbt i STF:s besöksstatistik, och redan 1912 stod 2042 namn uppskrivna i gästboken. Endast två sevärdheter hade fler besökare - Ornässtugan och Tornet på Käringberget i Leksand.


Tännforsen som kraftverk?
Under stora delar av 1900-talet har Tännforsen varit föremål för en energiutvinningsdebatt, men starkast blev den under krigsåren på 1940-talet. Statens Vattenfallsverk drog fram i älvdalarna med Krigstidslagen. Tillfälliga utbyggnader tilläts för landets försörjning i en svår, oviss tid, men när turen kom till Tännforsen tyckte folket att det fick vara nog. Efter hårt motstånd och många turer gav staten 1940 Tännforsen skydd mot utbyggnader de närmaste 30 åren. 1971, när skyddet slutade gälla, hade regeringen och vattenexploatörerna gett upp kampen, så Tännforsen förklarades till slut som naturreservat. Det är det än idag, och kommer förhoppningsvis så förbli.

För mer information,
besök Tännforsen turiststations webbplats: www.tannforsen.com eller ring 0647-230 23 alt. 070-224 79 89


Länssstyrelsens information om Tännforsen


Annonsspalt
Sommar hos Le Ski Lodge